İlaç Hukuku
ISBN: 9786059623599 2018 Law Hakan Hakeri Astana Yayınları

İlaç hukuku tıp alanında kullanılan tüm ürünlerin değil, bunlardan ilaçların hukukudur. Bu kapsamda ilaç hukuku denilince, ilaçla bağlantılı tüm hukuki konu ve sorunların ele alındığı hukuk alanı anlaşılır. İlaçların ürün güvenliği konusu ilaç hukukunu ilgilendirirken, ilacın güvenli bir şekilde uygulanması esasen tıp hukukunu ilgilendirmektedir. Bununla beraber bu ikinci konu da ilaçları ilgilendiren yönü nedeniyle bu kitapta genel hatlarıyla ele alınmıştır.