İktisadi Ve İdari Bilimler Alanında Teori, Uygulama Ve Güncel Tartışmalar
ISBN: 9786253651817 2023 Economy Editör : R. Öğr. Üyesi Özlem Dündar
Gazi Kitabevi

Ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik yönden gelişmiş ülkelerde kalkınma seviyesinin yüksek olması beklenmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde ise uyguladığı ekonomik, sosyal, mali ve siyasi politikalar önem arz etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler alanı kapsamında değerlendirilen söz konusu politikalar, ülkelerin kalkınmasında etkili rol oynamaktadır. Günlük hayatta karşılaştığımız ekonomik ve sosyal sorunlar, krizler, afetler ve salgınlar İktisadi ve İdari Bilimler alanının araştırma konuları arasında yer almaktadır. İktisadi ve İdari Bilimlerin her bir alanında söz konusu sorunlara farklı açılardan değinilerek, çözüm yolları aranmaktadır. Her bir soruna yönelik yapılan araştırmada ulaşılan sonuçlar kapsamında uygulanacak olan politikalar ülkelerin gelişmişlik seviyesinde artış oluşturabilecek, ülke kalkınmasına olumlu yönde etki edecektir.