İçecekler: Beslenme ve Sağlık
ISBN: 9786055829827 2010 Public Health and Environment Semih Ötleş Palme Yayınevi

Gıda, beslenme ve sağlık ilişkisi, hem bilimsel hem de tüketicinin bilinçlenmesi için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu kitapta, günümüz sanayi tipi içeceklerinin yanı sıra geleneksel olarak ülkemizde tüketilen içeceklerde irdelenerek bu ürünlerin unutulmamasının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca özel amaçlı içeceklerin de yer alması günümüz bilgi toplumunun bilgi çağını yakalaması ve halkın bilgilendirilmesi açısından ayrı bir yararı olacağı düşünülmektedir