Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Psikolojiye Giriş
ISBN: 9786053556534 2017 Hemşirelik Dominic Upton Çevirmen : Çeviri editör: Ruhi Selçuk Tabak Palme Yayınevi

İçten ve çekici bir tarzla yazılmış olan Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için Psikolojiye Giriş kitabının bu ikinci baskısı hemşirelik ve sağlık bakımını destekleyen anahtar psikolojik kuramlar ve kavramlar için erişilebilir ve zengin bir giriş sağlamaktadır ve klinik uygulamada nasıl kullanılacaklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Araştırma kılavuzlu yaklaşım kulla­nan her bölüm size önemli kuramlar ile yaşam süreci ve gelişim, iletişim, algı ve bellek, sosyal süreçler, stres ve ağrı gibi önemli başlıklar çerçevesinde rehberlik edecektir ve öğrendiklerini­zi daha iyi hasta bakımı için kullanmanızı sağlayacaktır.