Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – Sigorta Hukuku Monografileri –
ISBN: 9789750260766 2020 1. Baskı Sigorta Hukuku Yasin Köse Seçkin Yayıncılık

Kitapta 2010 yılından beri hukuk hayatımızda olan Hekimlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ele alınmıştır. Takip edilen metot gereği ilk olarak hekimin hukuki sorumluluğu ve ilgili kavramları ile sigorta hukukuna ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Genel bilgilerden sonra esas konumuz olan hekimin zorunlu mali sorumluluk sigortası incelenmiştir. Bu çalışmada sigorta hukuku mantığına uygun davranılmaya çalışılarak konular ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle yapılan düzenlemenin amacı, varılmak istenen sonuç tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, konunun muhatapları ve uygulayıcıları yönünden daha iyi anlaşılmasını, düzenlemedeki eksikliklerin ve uyuşmazlık yaşanacak noktaların tespit edilip uygun çözümler sunulmasını hedeflemiştir.