Hazine İşlemleri Ve Çağdaş Hazine Yönetimi
ISBN: 9789750218644 2012 1. Baskı Finance M. Coşkun Cangöz, Emre Balıbek Seçkin Yayıncılık

Dünya Bankası tarafından yayınlanan "Golden Growth: Restoring the lustre oF European Economic Model" başlıklı raporda Türkiye, Avrupa Bölgesinde kamu borcunun azaltımında örnek ülke olarak gösterilmiştir. 2001 krizinden sonra ülkemizde kamu borç yönetimi alanında gözlenen ilerlemeler hazine işlemleri konusundaki dönüşümün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak sağlanan dönüşüm borç yönetimi yanında nakit ve alacak yönetimi gibi konuları da kapsayan daha geniş bir çerçeveyi içermektedir. Bu bağlamda Türkiye, sadece kamu borçlarını azaltımı açısından değil, bir bütün olarak hazine işlemlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi bakımından son 10 yılda diğer ülkelere örnek oluşturacak bir model haline gelmiştir. Bu dönüşüm sürecinin içinde yer alan Hazineciler tarafından kaleme alınan kitap, editoryal bir çalışmanın ürünüdür. Her bir bölüm içeriği ve sıralanması ile bir ilişkiler bütününün alt bileşenlerini oluşturmaktadır. Tamamıyla hazine işlemleri ve hazine yönetimine odaklanan kitap, bu ölçüde kapsamlı bir çalışma olması bakımından bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi, konusunda herkes için önemli bir kaynak olma niteliğindedir.