Hayvan Hakları Ve Türkiye
ISBN: 9786253651916 Sociology Esra Çelebi Zengin Gazi Kitabevi

Her canlının, belirli sınırlılıklarla da olsa, yasalar ve hatta çoğunlukla da anayasalar tarafından güvence altına alınmış birtakım temel hak ve hürriyetleri bulunmaktadır. Bu haklar içinde dünyanın neresinde olursa olsun evrensel hukuk tarafından da ülke, vatandaş ve tür ayrımı yapılmaksızın tartışmasız kabul gören bazı haklar olduğu bilinmektedir: yaşama, işkence görmeme ve özgürce yaşama hakkı gibi… Ancak bu hakların kullanılması ve ihlal edilmesi halinde mağdurların korunması veya savunulması söz konusu olduğunda türler arasında muazzam bir ayrımın yapıldığı görülmektedir. İnsan türünün doğa ve tüm canlılar üzerinde kurmuş olduğu üstünlük ile tüm varlıkları kendi çıkarları için sınırsızca kullanabileceğine olan inancı, bitkilere, hayvanlara ve doğanın bütün unsurlarına istedikleri gibi davranabilme hakkına sahip olduklarına dair yanlış bir düşüncenin gelişmesine sebep olmuş gibi görünmektedir…