Hayat Boyu Kapsamlı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
ISBN: 9786053184614 2016 1. Baskı Psychological Advice and Guidance Bünyamin Çetinkaya, Hakan Uşaklı, Ali Osman Özcan, Aysel Ferah Özcan, Tolga Nasuh Aran, Çiğdem Dürüst, Mehmet Taki Yılmaz, A. Meltem Üstündağ Budak, O. Nejat Akfırat, Günseli Yıldırım, Brian A. Gerrard, Ezgi Özeke Kocabaş, Ercan Kocayörük, Yaşar Barut, Volkan Duran, Abdullah Nuri Dicle, Kemal Özcan, Pınar Dursun, Özlem Tagay Editör : Hakan Uşaklı
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap temel kavramlardan, örgüt ve yönetimine kadar hayat boyu kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri üzerine yazılmıştır. Aile danışmanlığı ve yaşlılarla danışmanlık süreci içinde kitaptaki bölümler sarmal bir yapı oluşturmaktadır. Toplam on sekiz bölümden oluşan kitapta rehberlik psikolojik danışma sürecinin okul öncesinden üniversiteye nasıl olabileceği üzerine odaklanılmıştır. Eğitsel, mesleki, kişisel sosyal rehberlik alanlarına paralel olarak bireyi tanıma teknikleri okul rehberlik hizmetleri bakışı açısından ele alınmıştır. Ayrıca kitapta yer alan okul temelli aile danışmanlığı, internet - oyun bağımlılığı, çok kültürlü rehberlik bölümlerinin okuyucuları güncel gelişmeler konusunda aydınlatması hedeflenmiştir.