Halka Kapalı Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılması
ISBN: 9789750273971 2022 1. Baskı Şirketler Hukuku Aylin Belir Seçkin Yayıncılık

Eserde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birleşme hükümleri kapsamında getirilen önemli yeniliklerden, halka kapalı anonim şirketlerin birleşmesinde ayrılma akçesi ödemesi sonucu pay sahibinin ortaklıktan ayrılması ele alınmıştır. Konuya ilişkin kavramsal açıklamaların ve karşılaştırmaların yapılmasının ardından, ayrılma akçesinin türleri, ayrılma akçesinin hesaplanma ve ödeme prosedürü, ayrılma akçesinin öngörülmesinin pay sahibi, şirket ve üçüncü kişiler üzerindeki etkileri ve ayrılma akçesinin kolaylaştırılmış birleşme halinde arz ettiği özellikler detaylı olarak incelenmiştir. Ayrılma akçesinin düzenlendiği Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin pek çok soruna ışık tutmaması sebebiyle, uygulamada gündeme gelen sorunlara çözüm getirecek bir perspektiften konu ele alınmaya çalışılmıştır. Eserin son bölümünde ise halka kapalı anonim şirketlerin birleşmesinde ortaklıktan ayrılan pay sahibinin başvurabileceği dava yollarına yer verilmiştir.