Günümüz Ve Geleceğin Girişimcilik Türleri
ISBN: 9786257315708 2021 Social Sciences Editör : Doç.dr. Metin Işık, Dr. Ferhat Uğurlu
Gazi Kitabevi

Bu eserde günümüz ve geleceğin girişimcilik türleri ele alınmıştır. Kitabın ilk bölümünde girişimcilik türlerinden sosyal girişimcilik konusu ele alınmıştır. Sosyal girişimcilik, sosyal değişimi beklendiği gibi sağlamak için sosyal koşulları değiştirebilmek, iyileştirebilmek ve kontrol edebilmek için girişimcilik faaliyetleri yoluyla sosyal sorunları ortaya koyma sürecinin bir analiz şeklidir. İkinci bölümde iç girişimcilik, üçüncü bölümde sosyal medya girişimciliği, dördüncü böloümde akademik girişimcilik, beşinci bölümde dijital girişimcilik, altıncı bölümde diaspora girişimcilik, yedinci bölümde sanal girişimcilik, sekizinci bölümde kadın girişimciliği, dokuzuncu bölümde kurumsal girişimcilik, onuncu bölümde yaratıcı girişimcilik, onbirinci bölümde göçmen girişimciliği, onikinci bölümde eko girişimciliği, onüçüncü bölümde stratejik girişimcilik, ondördüncü bölümde tekno girişimcilik, onbeşinci bölümde kamu girişimciliği, onaltıncı bölümde fırsat girişimciliği konuları işlenmiştir.