Gümüş Ekonomi
ISBN: 9786257315845 2021 Economics, Business Administration Dr. Mustafa Necati Çoban Gazi Kitabevi

Çalışma kapsamında ilk bölümde demografi kavramından bahsedilmiş; demografik geçiş süreci, demografik eğilimler ve küresel yaşlanma süreci ifade edilmiştir. Yine aynı bölümde küresel yaşlanma sürecinin olası ekono-mik etkilerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise gümüş ekonomi kavramı tanıtılmış, gümüş ekonominin diğer sektörlerle ilişkisi ve gümüş ekonominin faaliyet alanları ifade edilmiş, gümüş ekonomi ile alakalı kavramlardan bah-sedilmiş, gümüş ekonominin potansiyeli, fırsatları ve gümüş ekonominin ge-lişmesinin önündeki birtakım zorluklar ifade edilmiştir. Yine gümüş ekonomi kapsamında ortaya konan uygulamalara ve projelere bu bölümde yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise gümüş ekonomi ile entegre politika önerileri ifade edilmiştir.