Genel Vergi Hukuku
ISBN: 9786057805683 2019 Tax Law Hilmi Ünsal, Fevzi Rifat Ortaç Gazi Kitabevi

Bu çalışma da, vergi hukukunun temel esasları, mükelleflerin hak ve ödevleri, vergilendirme süreçleri, vergi suç ve cezalan ve vergi yargı sistemi açıklanmaya çalışılmış. Vergi hukuku alanında çalışan öğretim üyeleri olarak, vergi hukuku alanında verdiğimiz dersler için oluşturulan ders notları ve diğer bilimsel çalışmalar bu çalışmada toplanmış.