Geçmişten Günümüze Yönetim Kuramları İlişkiler Ve Eğitim Örgütlerine Yansımaları
ISBN: 9786256357013 2022 1. Baskı Educational Sciences Kamile Demir, Türkan Argon, Asiye Toker Gökçe, Meltem Akın Kösterelioğlu, Didem Çelik Yılmaz, Zeynep Eren, Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Ümit Dilekçi, Ayça Kaya, Gözde Çeven, Elif Ergün, Fatih Mehmet Gülmez, Yunus Emre Ömür, Alper Özocak, Mithat Korumaz Editör : Türkan Argon , Şenay Sezgin Nartgün
Pegem Akademi Yayıncılık

Son yıllarda eğitim yönetimi alanında sorunların tespitine ve çözümüne yönelik pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmaların çoğunluğu teorik değil uygulamaya yönelik yürütülmektedir. Yapılan araştırmalarda nicel sonuçlar çoğu zaman içeriğin önüne geçmekte, bu durum yaygınlaşan bir sorun haline gelip, teorik temellerin geri planda kalmasına neden olmaktadır. Halbuki sorunların gerçekten tespit edilip, kabul edilebilir ve uygulanabilir sonuç ile önerilere ulaşılması için öncelikle kuramsal dayanakların iyi kurulması ve bu doğrultuda elde edilen bulguların yorumlanması gerekmektedir. Bu sebeple eğitim yönetimi alanında çalışanların, politika yapıcıların ve uygulayıcıların yönetim kuramlarını bilmesi, uygulamaya dökmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda yönetim alanında son zamanlarda öne çıkmış pek çok kaynak kitap bulunmaktadır. Bu kitabın diğer kitaplardan farkı, post modern yönetim yaklaşımlarını tek tek ele alması, aralarındaki ilişkileri kurması ardından eğitim yönetimi alanına yansımalarını ortaya koyması ve son olarak da ulusal ve uluslararası platformlarda yayımlanmış araştırmalara yer vermesidir. Bu bakış açısıyla hazırlanan kitaptan akademisyenlerin, lisansüstü eğitim yapanların, politika yapıcıların ve alınan kararları kurumlarında uygulayan yöneticilerin yararlanmasını umuyoruz.