Folklor Kaynaklarına Göre Eski Türk Ve Slav İnanç Sistemi
ISBN: 9786257315203 2020 Literature Dr. Mariia Talianova Eren Gazi Kitabevi

Çalışmanın ana amacı, Türk ve Slav mitolojisi ve folklorik ürünlerine dayanarak karşılaştırmalı analiz yaklaşımı vasıtasıyla mitolojik sistemin izlerini koruyan eski Türk ve Slav inanç sistemlerini incelemektir. Çalışma sürecinde animizm, fetişizm, büyü, atalar kültü, iye gibi kavramlar ele alınmış ve iki kültür arasında benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir. Türkiye'de yeterli derecede araştırılmamış Slav paganizm inanç sistemi konusunda bilimsel çalışma sürecinde ulaşılan yargı yeni bilgiler ortaya konulmuştur. Araştırmanın özelliklerine göre yapısal-tipolojik, karşılaştırmalı, leksik-semantik gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır.