Finansal Zaman Serisi Analizleri (Temel Yaklaşımlar)
ISBN: 9786257358194 2021 Economy Editör : Doç. Dr. İsmail Çelik, Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu
Gazi Kitabevi

Elinizdeki kitabın amacı, zaman serisi verilerinin farklı metodlar (yöntemler) ve bilgisayar programları vasıtasıyla nasıl işlenebileceğini ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanabileceğini siz kıymetli okuyucalara aktarmaktır. Günümüzde gerek araştırmacılar gerekse iş dünyası için veri (data) dün de önemliydi, bugün de önemli olmaya devam ediyor, yarın da önemli ve stratejik olmaya devam edecektir. Kısaca, verinin önemi hiç azalmayacağı gibi aksine artmaya devam edecektir. Günümüzde piyasada var olan bilginin miktarı katlanarak artıyor. Herhangi bir arama motoruna herhangi bir konu yazıp tarattırdığınızda, o konuyla ilgili milyonlarca bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ancak, bu bilgileri bilimsel bilgi olarak kabul edilebilmek için veriye bağlı olarak (doğru veriye), doğru yöntemlerle işlenmiş olmaları ve elde edilen sonuçların doğru yorumlanmış olmaları şarttır. Dolayısı ile bilimsel bilgiyi, bilimsel olmayan bilgiden ayırt edebilmek için verinin taşıması gereken özellikler ve kullanılan yöntem (ler) hakkında bilgi sahibi olunması ön şarttır. Bu bağlamda elinizdeki kitap, bilimsel bilgi elde etmede, başta araştırmacılar olmak üzere ilgili paydaşlara bu konularda yardımcı olduğu ölçüde başarılı olmuş sayılacaktır. Elinizdeki kitabın önemli bir özelliği de zaman serisi verilerinizi adım adım software programları aracılığı ile nasıl analiz edebileceğinizi, sonuçları nasıl yorumlayabileceğinizi siz okuyuculara detaylı bir şekilde aktarıyor olmasıdır. Bu durum siz araştırmacıların işini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır ve geçmişte yapamadığınız pek çok analizi yapmanıza imkân tanıyacaktır.