Finansal Risk Yönetimi Finansal Risk – Modeller – Türev Ürünler – Uygulamalar
ISBN: 9789750268526 2021 1. Baskı Finance, Investment Murat Akkaya Seçkin Yayıncılık

T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'na 1991 yılında başlayan, Genel Müdürlük Fon Yönetimi Bölümünde uzman, İstanbul Sermaye Piyasaları Şubesinde Müdür Yardımcısı, Azer-Türk Bank Dış Ticaret Müdürü, Bakırköy Merkez Şube Pazarlama Müdürü, Ziraat Bank A.G Almanya Stuttgart Müdürü ve birçok şube müdürü olarak 23 yıl görev alan ve şirketlere finansal ve dış ticaret danışmanlığı yapan Doç. Dr. Murat Akkaya tarafından hazırlanan bu kitap, firmaların maruz kaldıkları finansal riskleri ve yönetimini açıklamaktadır. Kitapta; teorik, uygulamalı ve açıklayıcı biçimde finansal risk yönetimi uygulamalarını bulabilirsiniz. Kitapta birçok işletmeyi ilgilendiren riskler ve faktörler yer almaktadır. Bu kitap risk türlerinin her bölümde tek tek anlatıldığı ve yönetiminde kullanılan modellerin anlatıldığı tek kitaptır. Bu kitabın hedef kitlesi öncelikle Lisans, Lisanüstü ve Doktora öğrencileridir. Profesyoneller ve risk yönetimi uzmanları da bu kitaptan yararlanacaktır. Ayrıca; risk yönetimi düzenlemeleri ve düzenleyici kuruluşlar (uluslararası ve yurtiçi), BASEL uygulamaları, kurumsal risk yönetimi, COSO uygulamaları, denetim, iç denetim ve dış denetim ayrıntılı olarak açıklanmıştır.