Finansal Ekonometri Uygulamaları Kavram – Teori – Uygulama
ISBN: 9789750270079 2021 1. Baskı Economy Mert Ural, Üzeyir Aydın Seçkin Yayıncılık

Kitap finansal ekonometri yöntemlerini kullanarak iktisadi ve finansal olayların nasıl açıklandığını veya mevcut olan modelleri yeni durumlara uygulayarak test edilebilir finansal teorilerin nasıl inşa edildiğini analiz etmek ve ulaşılan sonuçlardan okuyucuya ve politika yapıcılara fikir vermek amacıyla kaleme alındı. Kitaba katkı veren yazarların finansal iktisat, finansal ekonometri ve finans alanında çalışmalar yapan, farklı üniversitelere mensup öğretim üyelerinden ve araştırmacılardan oluşması kitabın içeriğinin daha zengin olmasını sağlamıştır. Bu kitap sayesinde, finansal ekonometri alanında teori ile pratiği birleştirebilir, konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kitabı üniversitelerdeki "Finansal İktisat", "Finansal Ekonometri" ya da "Finansal Analiz" derslerinde kaynak kitap olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda akademik çalışmalarda da bir referans kitap olarak değerlendirebilirsiniz.