Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Getirilmesi
ISBN: 9789750237379 2016 Intellectual Property Law Mehmet Aslan Seçkin Yayıncılık

Sermaye, anonim şirketler için olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Sermaye unsuru içinde kullanılabilecek araçlardan biri de fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile fikri mülkiyet haklarını konu alan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesi ile açıklanabilecek bir süreçtir. Bu doğrultuda kitapta öncelikle fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir perspektif çizilmiş, daha sonra anonim şirketlerde sermaye kavramından hareketle ayni sermaye olarak fikri mülkiyet hakları tespit edilmiştir. Son olarak fikri mülkiyet haklarının anonim şirket malvarlığına dâhil olma süreci incelenmiştir.