Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Iı
ISBN: 9786257676809 2021 1. Baskı Educational Sciences Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir, Tuncay Özsevgeç, Mustafa Yılmaz, Adem Yılmaz, Muhammet Emin Mısır, Sedat Karaçam, Murat Kurt, Mustafa Yadigaroğlu, Volkan Bilir, Dündar Yener, Ramazan Ziya Yamaç, Serkan Say, Orhan Ercan, Gökhan Güneş, Nuran Hoş Ercin, Şeyda Gül, Hayriye Akar, Gürol Yokuş, Elif Çatal, Ayşe Sönmez, Ersin Bozkurt, İzgi Onbaşılı, Gülsün Karslı Editör : Serkan Say - Fatih Serdar Yıldırım
Pegem Akademi Yayıncılık

Geçmişten günümüze kadar bilimsel çalışmaların merkezinde olan insanın değişen ve gelişen dünya koşulları içinde konumunda da değişimler olmuştur. Bu süreçte özellikle konusu doğrudan insan ve insana ait her türlü olgu ve olayı içerisinde barındıran alanlar da olumlu anlamda değişimeler ve gelişmeler yaşamıştır. Bu kapsamda fen bilimleri alanına baktığımız zaman insanın içinde yaşadığı dünyada doğayı tanıması ve meydana gelen olayları sistemli bir şekilde araştırıp incelemesi, henüz karşılaşılmamış ya da gözlenmemiş olayları değerlendirebilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle erken dönemlerde insanın başta kendisini, çevresini tanıması ve ilerleyen dönemlerde dünyayı tanıması adına önemli bir alan olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu tanıma ve anlamlandırmanın doğru olarak yapılabilmesi de ancak sistemli bir şekilde zamana yayılması ile mümkündür. Bu da şüphesiz fen bilimlerinin eğitim öğretim faaliyetlerine entegre olması ile yapılabilmektedir. Bu eserin ortaya çıkmasında genelden özele değerlendirildiği zaman geçmişten günümüze değişen ve gelişen bilimsel bakış açılarını vurgulamanın yanı sıra özel olarak fen öğretiminin günümüzde geldiği noktaya da dikkat çekmeyi amaçlamak etkili olmuştur. Ele alınan konuların fen öğretimi bağlamında değerlendirilmesi ile birlikte diğer bilimsel çalışma alanları için de fikir vermesi açısından önemli olduğu ifade edilebilir.