Eski Türk Edebiyatı
ISBN: 9789758792474 2007 2. Baskı Eğitim, Eğitim Bilimleri, Edebiyat Rasih Erkul Pegem Akademi Yayıncılık

Eski Türk Edebiyatı`na Giriş niteliğindeki bu kitap, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına, ayrıca Divan Edebiyatına ilgi duyanlara yönelik bir çalışmadır. Eski Türk Edebiyatı: duygu, görgü, bilgi, düşünce ve ülkü açısından daha çok çeşitli ve evrensel konularda eserler veren gelenekli bir edebiyattır. Kısa zamanda modası geçmeyip yüzyıılar boyunca ısrarla işlenen, zamanında her Türk aydınının bildiği, sevdiği gelenekli bir edebiyattır. Eski Türk Edebiyatı`nın en yoğun ürünü olan şiirin, bugüne göre oldukça farklı bir dünya görüşünün ürünü olan sezgi dünyası vardır. En başta kültürel kopukluk, bu dünyayı anlamayı, ondan zevk almayı zorlaştırmaktadır. Bu gerçekten hareketle kitapta, Eski Türk Edebiyatını hazırlayan ortam ve nedenler verilerek, özellikleri üzerinde durulmuştur. Umudumuz, Türk Edebiyatı Tarihi`nin en uzun çağlarını içine alan bu edebiyat geleneğinin anlaşılması ve ondan zevk alınmasıdır. İnanıyoruz ki, bir Türk felsefesi yazıldığında, onun birici derecinden kaynakları arasında Eski Türk Edebiyatı eserleri olacaktır.