Ermeni Meselesinin İç Yüzü: İngiliz - Ermeni Cemiyeti
ISBN: 9786258413595 2022 Politics Emel Demir Görür Gazi Kitabevi

19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından çok uzun bir yüzyıl olmuştu, yüzyılın son çeyreği ise menfi manada kapanışı taçlandımıştı. Osmanlı dâhilinde vuku bulan olaylar, konumuz itibariyle özellikle şark vilayetlerinde meydana gelen hadiseler sadece Osmanl Devleti’nin değil İngiltere başta olmak üzere Düvel-i Sitte’nin temel meselesi haline gelmişti. Osmanlı Devleti’nin, tebaas Ermeniler hatta Hristiyanlarla ilişkileri sürekli tartışılmış, şark vilayetlerinden yükselen sesler, kısa süre içinde Avrupa matbuatında yankılanır hale gelmişti.