Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi
ISBN: 9786057877918 2021 Siyaset Dr. Öğr. Üyesi Girayalp Karakuş Editör : Ertan Akkaş
Siyasal Kitabevi

Gündelik eylem ve tutumlarımız arasında, üstüne çok düşünmeden ortaya çıkardığımız davranışların şekillenişi üzerine, birçok sosyolog, filozof hatta politikacı hem çözümleme yapmışlar hem de davranışlarımıza uzun vadede şekil veren etkileri ortaya koymuşlardır. Ancak mevzubahis davranış ve tutumlarımızın, hangi derecede içinde bulunduğumuz sistemin ve/veya sistemlerin gölgesi ile günlük ritmimizin parçası olduğu konusunda düşüncelerimiz, mikro ölçekli fenomenlerin zihnimizdeki algıları temelinde şekillenmeye devam etmektedir. Sabah kalktığımızda, içtiğimiz sudan ortaya çıkardığımız atık suya, dışarı çıktığımızda ekonomik değeri belirlenmiş bir fiyat üzerinden aldığımız içme suyundan şemsiyesiz kaldığımızda kıyafetlerimiz ıslatan yağmur suyuna kadar, aynı maddenin farklı ölçülerde ve farklı formlarda kullanımı; bitki tohumlarının toprakta yeniden üretime sokulmasından bile önceki düşünüşlerden süregelen külli etkilerin bir sonucudur. Şimdi bu kitabı elinize aldığınız ve bu yazıyı okuduğunuz anların bütünü olan ekonomi-politik süreç, Platon’dan Hobbes’a uzanan ve daha birçok birey tarafından zihnimiz üzerine ve zihnimizce belirlenimlenmiş, ancak durağan olmayan bir tutumlar bütününün etkisi altında. Somut ‘şey’lerin eleştirisinin, soyut ‘şey’ler ile belirlenimlenmiş olmasına karşı alternatif bir okuma sunan Sayın Girayalp Karakuş, bu kitap ile zihninizi kurcalamak üzere şimdi kitabın içine yönelmenizi bekliyor.