Ekonomi Ve Finans Alanında Yapılan Ampirik Çalışmalar 2
ISBN: 9786257855747 2020 Finans Prof. Dr. Ahmet Uğur, Doç. Dr. Canan Sancar, Doç. Dr. Yusuf Ekrem Akbaş, Prof. Dr. Cengiz Toraman, Dr. Öğr. Üyesi Merve Tuncay, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Koçbulut, Prof. Dr. Halil Altıntaş, Dr. Öğr. Üyesi Haydar Karadağ, Doç. Dr. Melike Atay Polat, Prof. Dr. Suzan Ergün, Öğr. Gör. Mustafa Göktürk, Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, Doç. Dr. Mustafa Şit, Dr. Öğr. Üyesi Barış Aytekin, Öğr. Gör. Dr. Beyhan Kılınçer, Öğr. Gör. Dr. Erdal Alancıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yılmaz Editör : Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Telek- Dr. Öğr Üyesi Ahmet Şit- Öğr. Gör. Dr. Erdal Alancıoğlu
Gazi Kitabevi

Ekonomi ve finans alanında yapılan ampirik çalışmalar kitabında: Büyüme ve enflasyon ilişkisi, islam ülkeleri savunma sanayii harcamalarında işbirliği olanaklarının anlamlılığına yönelik araştırmalar, ileri teknoloji ürün ihracatı ve ekonomik büyüme üzerine etkileri, Türkiye ekonomisinde tüketici fiyat endeksinin konut fiyat endeksi üzerine etkisi, Türkiye ekonomisi için orta gelir tuzağından çıkış, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme, bankacılık hizmetlerinde katılım bankalarının tercih edilme sebepleri gibi konular ele alınmıştır.