Eğitimde Çağdaş Gelişmeler
ISBN: 9786257676243 2021 1. Baskı Education Ömer Faruk Vural, Mehmet Başaran, Zeynep Koç, Havva Nur Yılmaz, Mehmet Özay, Hüseyin Onur Uyguç, Elif Doğan, Esra Karaoğlu, Ecem Şahin Editör : Mehmet Başaran - Ömer Faruk Vural
Pegem Akademi Yayıncılık

‘‘Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.’’ Mustafa Kemal Atatürk Özellikle günümüzde ihtiyaç duyulan ve bireylere kazandırılmaya çalışılan beceriler, 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılmaktadır. Modern eğitim anlayışıyla bu yüzyılda ortaya çıkan farklı eğitim yaklaşımlarının amacı bireylere bu 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaktadır. Bu kitapta bahsedilen modeller eğitim alanında uygulanan birçok yeni yaklaşımdan bir kaçıdır. Bunların bazıları yüz yıllar önce uygulanmaya başlanmış ve günümüzde popülaritesini kaybetmemiştir. Kitabımız, akademik açıdan zengin bir içeriğe sahip olmakla birlikte ebeveynlere ve öğretmenlere öneriler kısmı ile örnek uygulamalar içermesi bakımından ayrıca uygulamaya dönük bir yapısı bulunmaktadır. Eğitim üzerine söyleyecek tek bir cümle sözü olan herkese farklı bir bakış açısı kazandırması temennisiyle…