Edebiyat ve Disiplinlerarası Etkileşim
ISBN: 9786053648062 2014 1. Baskı Literature Sıddık Akbayır Pegem Akademi Yayıncılık

Okurun, iyi bir kazı sırasında görebileceği gibi, disiplinlerarası etkileşim; uzun bir sanat yolculuğunun olası gizlerini, saklı işaretlerini, dönüşümlü simgelerini, gerekli konaklama yerlerini, yol ayrımlarını, yazgıları çakışmış serüvenlerini anlama, kavrama konusunda çok uzun bir süredir, sanat kuramcılarının zihin yordukları bir çalışma alanıdır. Edebiyatın merkeze alındığı bu çalışmada, edebiyatın diğer sanat disiplinleriyle ve kendi içindeki diğer türlerle ilişkisi üzerinde duruldu. - Edebiyat ve Sinema - Edebiyat ve Fotoğraf - Edebiyat ve Karikatür - Şiir ve Resim - Şiir ve Müzik - öykü ve Şiir - öykü ve Roman