Dijital İletişime Alternatif Bir Bakış
ISBN: 9789753537179 2022 Communication Yeşim Güçdemir, Oğuz Kuş Der Yayınları

Dijital dönüşüm farklı alanlarda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarını etkilemekte ve iletişim disiplininin beslediği düşünce okullarının yenilikçi bir perspektifle tekrar tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Psikopolitik bir araç olan ve aynı zamanda ekonomik bir sermayeye dönüşen büyük veri ve algoritmalar kanal, mesaj, ürün, marka, haber ve dahasını içeren iletişim çalışmalarındaki temel terimlerin yeni kavramsal tartışmalarla yorumlanmasına yol açmaktadır. İletişimi dönüştüren dijital gelişmelerin büyük veri ve algoritmalarla sınırlı olduğunu düşünmek ise büyük bir yanılsama olacaktır. Dijital sosyal mecraların sunmuş olduğu yeni olanaklar, blokzincir teknolojisi veya metaverse gibi farklı gelişmiş teknolojilerin bir arada kullanımına olanak tanıyan yapılar kültürel dönüşüm, Pazar rekabeti ve ekonomik süreçleri etkileyen yeni değişkenler haline gelmekte; dolayısıyla iletişim disiplininin doğasını da dönüştürmektedir. Bu kitap, bahsedilen bu perspektifi göz önünde bulundurarak dijital iletişim bağlamında yeni teknolojiler, yaratıcılık, aktivizim ve dijital ebeveynlik gibi çağdaş iletişim tartışmalarına odaklanmaktadır.