Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci  Araştırmaya Düşünsel Hazırlık – Araştırmalarda Merak Edilenler – Bilim Ve Bilimsel Yöntem
ISBN: 9789750267680 2021 7. Baskı Research Methods Adnan Erkuş Seçkin Yayıncılık

Kitabın daha önceki baskılarında yer yer değinilmesine rağmen, bu baskıya bir başlangıç olarak Bilimin Felsefi Temelleri de eklendi. Bilimsel yöntem; araştırma sorularından başlayarak bilimsel çalışmaların yazılıp sunulmasına kadar durağan değil, dinamik bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu süreçte, bilimsel çalışmanın kuramsal-kavramsal yanı ve bilimcinin bilişsel süreçleri ile yöntem, araştırma düzenekleri, verilerin toplanması, verilerin analizi bilimin diyalektik işleyişine uygun bir şekilde işlenmiştir. 2005 yılından bu yana her baskıda, okuyucudan gelen geribildirimlerle giderek zenginleşen kitap, 7. baskısında daha da zenginleştirilmiştir.