Ceza Yargılaması Hukuku Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır.
ISBN: 9789750258022 2019 16. Baskı Criminal Law Erdener Yurtcan Seçkin Yayıncılık

Kitap çalışılırken değişikliklerin gerçekleşmesi beklendi. 7188 sayılı Yasa(kabul: 17.10.2019) yürürlüğe girince, değişiklikler incelendi ve kitaba işlendi. Bu haliyle tam anlamıyla güncel bir pozitif hukuku okuyuculara sunmak mümkün oldu. Bunun dışında, bazı bölümler yeniden yazıldı. Bunların başında istinaf kanunyolu ile iletişim araçlarının dinlenmesi, gizli soruşturmacı atanması ve teknik izleme ve takip gelmektedir. Ek olarak bu basıda yeni bir bölüm var. 1. 2016 OHAL'i ile getirilen ve yasalaştırılan hükümler 2. 7145 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler. Kitabın son bölümünde bir yeni bölüm daha yer almaktadır. Bu SEGBİS uygulamasıdır. Bu kavram ve yöntem ülkemizin ceza adalet sistemindeki yerini almıştır. SEGBİS kuralları ve ilkeleri kitaba işlenmiştir.