Çevre Sözleri
ISBN: 9786053553113 2014 Ecology Çağatay Güler Palme Yayınevi

Çevre çok eski dönemlerden beri, Last’ın tanımındakinden bütünüylefarklı biçimde “dışımızdaki” olarak algılanmıştır. Bizi çevrelemekte ve etkilemektedir. Ancak “biz” değildir. Bu dışlama 17. yüzyılın felsefe geleneğinden doğmuştur. Modern batı biliminin kurucuları olarak Bacon, Dekart, Newton ve çağdaşlarının oluşturduğu bir yaklaşımdır. Bu görüş yüzyıllarca endüstrileşen ve modernleşen batı dünyasının maddesel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için doğayı yönetme, tüketme ve yeniden biçimlendirmemize yardımcı olmuştur. Dünyadaki her şeyin insanın yararına sunulduğu inancının hatalı değerlendirmesi de bunu desteklemiştir. İnsanlar yıllar yılı doğayı dizginlemekten, doğaya hâkim olmaktan, doğayı fethetmekten söz etmiştir. Last’ın çevre tanımı yaparken insan çevre arasındaki karşılıklı etkileşimle bağlantı kurması bu hatalı yaklaşımı ortadan kaldırmaya yöneliktir.