Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla)
ISBN: 9786054445219 2012 Ecology Çağatay Güler, Prof. Dr. Songül A. Vaizoğlu, Zakir Çobanoğlu, Dr. Derya Çamur, Dr. Hulki Uz, Cavit Işık Yavuz Palme Yayınevi

Bu kitap başta halk sağlıkçılar olmak üzere hekim ve çevre sağlığı teknisyenleriyle, çevre mühendislerinin ütünleyici halk sağlığı bilgi gereksinimleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Daha önceden yayınlanmış olan güncelleştirilmiş, dil birliği sağlanarak eklenmiştir. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak önemsiz olduğu düşünülebilecek bazı temel uygulamalar afet, ekonomik kriz vb. durumlarda kısıtlı alan koşulları göz önüne alınarak eklenmiştir.