Çatışan Genler
ISBN: 9786052823002 2019 Genetic Austın Burt, Robert Trıvers Palme Yayınevi

Bu kitap genom setleri ile onların soy hatlarında gözlenen çatışmalarla, genomlar arasında ve hatta hücrenin kendi sitoplazmik materyalinden kaynaklı, çatışmaların ve bunların evrimsel mekanizması, tarihçeleri ve moleküler işleyişlerine ışık tutan, kuramı oldukça renkli, ancak kendisi oldukça sade bir baskıdır.