Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitimde Program Geliştirme Ve Değerlendirme
ISBN: 9786256810938 2023 1. Baskı Educational Sciences Mehmet Gültekin, Gürcü Koç Erdamar, Çiğdem Suzan Çardak, Bünyamin Yurdakul, Hasan Hüseyin Şahan, Hünkar Korkmaz, Meral Güven, Fatma Bıkmaz, Memet Karakuş, Serkan Aslan, Hale Sucuoğlu, Meli̇s Yeşi̇lpınar Uyar, Nihal Tunca Güçlü, Mustafa Fidan, Gülten Feryal Gündüz, Senar Alkın Şahin, Demet Sever, Hilal Kazu, Esma Genç, Bilge Çam Aktaş, Fazilet Karakuş, Halil Düzenli, Burçin Yıldız Editör : Meral Güven , Serkan Aslan
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim programı, okul içinde ve dışında bireye kazandırılmaya çalışılan bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren eğitsel faaliyetleri kapsamaktadır. Eğitim programının geliştirilmesi uzun zaman alan bir süreçtir. Aynı zamanda eğitim programları geliştirilirken bilimsel araştırma sonuçları da dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimde program geliştirme çeşitli süreçleri ve adımları içermektedir. Eğitim programlarının basit bir öğrenme planından daha fazlası olduğu; sosyal kültürel uygulama alanı ile özellikle öğretmenlerin ve diğer paydaşların program tasarımına katılımı ile geliştirilmesi gerektiği, aynı zamanda sistemli bir değişim sürecini kapsadığı program geliştirme uzmanlarının üzerinde hem fikir olduğu önemli bir vurgudur. Bu kitabın temel amacı, eğitimde program geliştirilirken izlenmesi gereken süreçleri ve adımları kuramsal olarak açıklamak ve okurlarda, eğitimde program geliştirme süreci ile ilgili farkındalık oluşturmaktır. Bu kapsamda bu kitap program geliştirme alanındaki kuramsal bakış açısının yanında araştırmalara, güncel tartışmalara, yeni kavramlara ve yanıtlanması beklenen sorulara yanıt oluşturmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte günümüzdeki bilim, teknoloji ve toplum hayatındaki gelişmeler ışığında eğitim ve öğretim programlarının nasıl düzenlenmesi konusunda tartışma açmak ve program geliştiricilere rehber olmaktır. Kitabımızın içerdiği bölümlerin ve bu bölümlerdeki kuramsal açıklamaların, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının başında nitelikli eğitim ve öğretim programlarının hazırlanması noktasında yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Kitabımızın tüm öğretmenlere ve öğretmen adaylarına, bu alanda araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına yol göstereceği düşünülmektedir. Bununla birlikte kitabımızın yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanlarına rehber olacağına inanılmaktadır. Böylece kitabımızın alanyazına katkı sağlayacağını umuyoruz. Öncelikle Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanının öncüleri olan; Prof. Dr. Fatma VARIŞ’a ve Prof. Dr. Selâhattin ERTÜRK’e sonsuz teşekkür ediyoruz. Kitabımızı Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ediyoruz. Cumhuriyet’imizin nice 100 yıllar görmesi dileğiyle…