Bitki Fizyolojisi
ISBN: 9789944341615 2008 Biology Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger Çevirmen : Çeviri Editörü: İsmail Türkan Palme Yayınevi

Kitabın, kapsamı itibariyle, başta Biyoloji, Bitki Bilimleri (botanik, ziraat, ormancılık), Mikrobiyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Kimya, çevre bilimleri ve doğal bilimlerin ilgili diğer dallarında gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde öğrencilere ve araştırmacılara çok yararlı olacağını umuyoruz.