Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı
ISBN: 9786053554585 2015 Public Health and Environment Kayıhan Pala Editör : Kayıhan Pala
Palme Yayınevi

Bu kitabın temel amacı, başta yöneticiler olmak üzere birinci basamak kamu sağlık kuruluşlarında çalışanlara halk sağlığı bilim alanının izdüşümü üzerinden uygulamaya yönelik yol göstermektir. Bir başka deyişle, kitap, “Nasıl yapılmalı?” sorusuna bir el kitabının sınırları içerisinde yanıt vermeyi amaçlamaktadır.