Bilgisayar Programlarının Fikri Hukukta Korunması
ISBN: 9789750210211 2009 Intellectual Property Law Dr. Şener Dalyan Seçkin Yayıncılık

Bilgisayar teknolojisinin ve buna bağlı olarak bilgisayar programlarının yaygın kullanımı, bu alanın istikrarlı ve güvenli bir biçimde hukuken korunması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada bilgisayar programlarının fikri hukukta korunması tüm yönleriyle ele alınmış; AB hukuku, Uluslararası anlaşmalar ve ülkemizde bu konudaki yasalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bilgisayar Programlarının da eser niteliği taşıdığı ve bu nedenden dolayı doğan hakları ve bu hakların ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır.