Avrupa Güvenlik Yönetişimi Kosova Ve Makedonya Krizleri
ISBN: 9789750207327 2008 1. Baskı Law Burak Tangör Seçkin Yayıncılık

Yazar, Soğuk Savaş döneminin ardından Avrupa’da güvenliğin nasıl idame ettirildiğini araştırmaktadır. Yönetişim de tıpkı güvenlik gibi tanım, anlam ve uygulama hususlarında tartışmaların yapılmakta olduğu bir kavramdır. Bu çalışmada “güvenlik yönetişimi”, Soğuk Savaş döneminde merkezileşmiş güvenlik sisteminden giderek parçalanan ve karmaşıklaşan güvenlik yapılarının gelişmesini betimlemektedir.