Avrupa Birliğinin Dış Güvenlik Ve Savunma Politikaları: Ogsp
ISBN: 9789750212406 2010 1. Baskı Law Burak Tangör Seçkin Yayıncılık

Bu kitap, Avrupa Birliği'nin Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları'nın tarihsel gelişimi içinde oynadığı rolleri tartışmaktadır. Yazar, bu konuyu şu başlıklar çerçevesinde ele almaktadır: – OGSP çalışmalarında analiz düzeyleri – OGSP çalışmalarında kuramlar – OGSP tarihçesi – OGSP kurumsal yapısı ve karar–alma süreçleri – OGSP operasyonları ve misyonlarının niteliği – Kuvvetlerin Statüsü Anlaşmaları ve Misyonun Statüsü Anlaşmaları – Avrupa stratejik ve askeri kültürü – Avrupa kimliği ve OGSP – Avrupa Güvenlik Stratejisi – AB–NATO ilişkileri ve Transatlantik ilişkiler – Küresel güvenlik ve OGSP – Türkiye ve OGSP Yazar, konu hakkında çalışanların ilgisini çekebileceği düşüncesiyle kitabın EK kısmında şunlara yer vermiştir: – Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekâtlarına Katılımı için Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşma – Lizbon Antlaşması Ortak Güvenlik ve Savunma Siyasası Hükümleri Bu kitap, OGSP hakkında güncel akademik tartışmalara yer vermek suretiyle Türkiye'de Avrupa Birliği'nin dış güvenlik ve savunma politikalarına ilişkin çalışmalara yardımcı bir kaynak olmayı ümit etmektedir.