Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi
ISBN: 9786257228640 2020 1. Baskı Education Emel Koç, Beyhan Zabun, Ekrem Ziya Duman, Dilek Başerer, Aylin Arslan, Ömer Kızıltan, Mehmet Ali Dombaycı, S. Gülay Doğru, Fahri Kars, Nebile Eroğul, Zeynep Başerer Berber Editör : Faruk Manav
Pegem Akademi Yayıncılık

Ortaöğretim alan öğretmenlikleri içerisinde felsefe, mantık, sosyoloji ve psikoloji derslerinin bir araya gelerek oluşturduğu felsefe grubu alanı, bu özelliğinin yanı sıra, bu derslerin etkili ve verimli bir şekilde öğretilmesi/öğrenilmesi sonucunda sağlayacağı yararlarla da özel bir konuma sahiptir. Elbette her dersin yarar/yararlar ekseninde değerlendirilmesi doğru olmayabilir. Ancak felsefe grubu derslerinin genel bir bilgi kazandırmanın dışında her öğrenciyi insanî özellikler açısından her anlamda geliştirme potansiyeli taşımasına bağlı olarak gerek bireysel gerekse toplumsal ölçekte yararlar sağladığı söylenebilir. Söz gelimi, kişinin kendini tanıması, toplumu tanıması, başkalarıyla sağlıklı iletişim kurması ve onları anlaması, insana insan olarak değer vermesi, her anlamda bilinçli bir birey olması, düşünme ve sorgulama becerisine sahip olan ve aklını iyi yöneten bir insan olması gibi özelliklerin ya da niteliklerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür.