Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali Ve Finansal Uygulamalar
ISBN: 9786257530064 2021 Accounting Editör : Dr. Şahin Karabulut
Gazi Kitabevi

Ülkelerin çeşitli makroekonomik amaçları gerçekleştirebilmesi ve bu kapsamda ekonomik anlamda başarılı olabilmesi için uygulanacak ekonomi politikalarının sonuçlarının iyi analiz edilmesi en önemli gerekliliktir. İktisadi, mali ve finansal uygulamaların sonuçlarının önceden kestirilememesi ve sonuçlarının beklenen faydalardan sapma oluşturmasının oluşturacağı ekonomik maliyetlerinin yanı sıra toplumsal refahta da ciddi sorunlara yol açması oldukça muhtemeldir. Bu çalışmada iktisadi, mali ve finansal uygulamaların sonuçları ampirik olarak değerlendirilmiştir.