Adil Yargılanma Hakkı
ISBN: 9786052640890 2022 1. Baskı Constitutional Law Hande Seher Demir, Semih Batur Kaya, Ömer Keskinsoy Adalet Yayınevi

Adil yargılanma hakkı, yargılanma sürecinde kişinin, kendi-sini veya davasını savunmak için elverişli olanaklardan yararlandırılmasıdır. Adil yargılanma hakkı, yargılamanın adil şekilde yürümesini sağlayan bir haklar kümesidir; bu küme içinde yer alan haklar ve ilkelerin toplamı bir bütün olarak adil yargılanma hak-kını oluşturur. Adil yargılanma hakkının ihlali, verilen kararın esasına müessir olmak kaydıyla usuli eksiklikler ihtiva etmesini gerektirir. Anayasal devlet ve hukuk devletinin birçok ilkesiyle temas halinde olan adil yargılanma hakkının son derece geniş norm alanı, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla şekillenir ve gelişir.