3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak Ve Hürriyetler Üzerine Etkiler
ISBN: 9789944141635 2008 1. Baskı Constitutional Law Nizamettin Aydın Ekin Yayınevi

3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikşiklerinin Temel Hak ve Hürriyetlere Kazandırdığı Yeni Boyut ve Bu Yeni Boyutun Değerlendirilmesi