Yorumluyorum – 3
ISBN: 9789750225482 2013 1. Baskı Anayasa Hukuku Ersan Şen Seçkin Yayıncılık

Bu çalışmada; "Anayasa", "Ceza ve İnfaz", "Ceza Yargılaması", "Güncel", "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi", "Kişi Hak ve Hürriyetleri" ve "Polis" üst başlıkları altında ve yedi bölüm halinde birçok konu incelenmiştir.