Yönetim Ve Spor
ISBN: 9786053449003 2019 Spor Editör : A. Azmi Yetim
Gazi Kitabevi

Yönetim ve Spor kitabı Yönetim, Yönetim Bilimi: Tarihi Gelişim Süreci ve Alt Dalları, Yönetim Fonksiyonları, Yönetim Yaklaşımları, Postmodern Yönetim Yaklaşımları, Yönetimsel Kavramlar, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler, Spor Yönetimi, Türk Spor Yönetimi, Türkiye'nin Spor Politikaları, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Spor, Spor Ekonomisi, Spor Pazarlaması, Spor Sponsorluğu, Spor Hizmetlerinde Kalite konularını ele alan bir çalışmadır