Yönetim Ve Organizasyon Araştırmaları İçin Smartpls Uygulamalı Pls-Sem
ISBN: 9786258443868 2021 İşletme Dr. Kürşat Taştan, Dr. Nalan Sabır Taştan Gazi Kitabevi

Bu kitap, Yönetim ve Organizasyon araştırmalarının en önemli analiz yöntemlerinden birisi olan Yapısal Eşitlik Modeline yeni bir bakış açısı getiren Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (PLS-SEM) ölçüm ve yapısal teorisi hakkında temel bilgi sağlayarak, derinlemesine hiçbir istatistik bilgisine sahip olmadan PLS-SEM yönteminin nasıl uygulanacağını, PLS-SEM kullanarak yol modellerinin nasıl belirleneceğini ve tahmin edileceğini ve PLS-SEM analiz sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini ele alan kavramsal bir çerçeve sunmaya çalışmaktadır. Kitap, PLS-SEM analizlerinde en çok tercih edilen yazılım olan SmartPLS 3 kullanılarak Yönetim ve Organizasyon alanında örnek bir uygulama ile kavramları açıklamaktadır.