Yeni Program Ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi I
ISBN: 9786052418369 2020 2. Baskı. Baskı Eğitim Özkan Akman, Tekin Çelikkaya, Serpil Demirezen, Sibel Işık Mercan, İrem Namlı Altıntaş, Erhan Görmez, Aslı Avcı Akçalı, Murat Bayram Yılar, Fitnat Gürgil, Davut Gürel, Çağrı Öztürk Demirbaş, Eyüp Bozkurt, Hamza Yakar, Yusuf Keskin, Pınar Tağrikulu, Zeynel Abidin Emir, Nagihan Uysal Fisun Bozkurt Editör : Tekin Çelikkaya - Çağrı Öztürk Demirbaş - Tercan Yıldırım - Hamza Yakar
Pegem Akademi Yayıncılık

Sosyal bilgiler öğretiminin ana çerçevesini, öğretim programlarının içeriği ve genel özellikleri şekillendirmektedir. Bu anlamda ilkokul, ortaokul ve lisans düzeyindeki öğretim programları sosyal bilgiler öğretimi için temel teşkil etmektedir.2005 yılında uygulamaya konulan sosyal bilgiler öğretim programı çeşitli güncellemelerle birlikte, 2018’de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda değiştirilmiştir. 2006 yılında değiştirilip uygulanan öğretmenlik lisans programı ise 2018 yılında güncellenerek değiştirilmiştir. Programlardaki bu iki temel değişiklik, bu kitabın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Özellikle sosyal bilgiler eğitimi lisans programıyla birlikte gündeme gelen “yeni dersler” sosyal bilgiler eğitimcilerinin ihtiyaç duyduğu kaynakların azlığını da beraberinde getirmiştir. Bu gerekçelerden hareketle, elinizdeki bu kitabın hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kitap, yoğun içerikli bölümlerin okunabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla iki farklı kitap şeklinde tasarlanmıştır. Kitaplardaki bölümlerin her biri, ilgili konuyla alakalı çalışmalar yapan ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde akademik çalışmalarını sürdüren akademisyenler tarafından yazılmıştır. Bu anlamda kitabın sosyal bilgiler eğitimi alanında farklı derslere giren akademisyenlere, öğretmenlere ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere yararlı olmasını temenni ediyoruz