Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
ISBN: 9786053649199 2018 2. Baskı Dil Mehmet Yıldırım, Nezir Temur, Mustafa Kurt, Mustafa Altun, Abdullah Şahin, Deniz Melanlıoğlu, Sedat Maden, Firdevs Güneş, Esin Yağmur Şahin, Adem İşcan, Behice Varışoğlu, Gülnur Aydın, Mehmet Gürlek, Murat Şengül, Oğuzhan Sevim, İbrahim Gül, M. Celal Varışoğlu, Oya Büyükyavuz, Ömer Kemiksiz, Salim Razı, Sevim İnal, Mustafa Balcı, Muammer Nurlu, Erhan Yeşilyurt, Ahmet Kırkkılıç, Yüksel Girgin, Kübra Emre, Mesout Kalın Salı, Fatma Açık, Nalan Tur, Anna Golynskaia, Yahşi Cevher, Funda Örge Yaşar Editör : Abdullah Şahin, Aziz Kılınç
Pegem Akademi Yayıncılık

Çok dillilik ve çok kültürlülüğün yaygınlaştığı dünyamızda, Türkçemizin yabancı dil olarak öğretilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu durum Türkçe eğitimi bölümlerinde, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” dersi ve bazı üniversitelerde “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi” yüksek lisans programlarının açılması gibi alanı destekleyici çalışmaları gündeme getirmektedir. Ancak yabancılara Türkçe öğretmek için alanda yeterli sayıda akademik kaynak bulunmamaktadır. Bu kitap böyle bir eksikliği giderme amacını tasımaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarına, Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlere, bu alanda araştırma yapanlara ve özellikle “Yabancılara Türkçe Öğretimi”yle ilgili dersleri yürüten öğretim elemanlarına faydalı olacağı düşünülen bu kitap, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Türkçe öğretimi konusunda görev yapan uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.