Türkiye – Ukrayna Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu – Iı Ab Ülkelerinin Hukuki Düzenlemeleri: Karşılaştırmalı Bakış Açıları 28. 09 – 01.10.2012 – Odessa/Ukrayna
ISBN: 9789750226960 2014 1. Baskı Ceza Hukuku Yener Ünver Seçkin Yayıncılık

Bu kitabın içeriğini, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Odessa Ulusal Hukuk Akademisi’nin (Ukrayna) birkaç yıldır ortaklaşa yürüttüğü bilimsel çalışmalardan birinin ürünü oluşturmaktadır. Sempozyumdan geçen konular şöyledir;