Türkçede Dilbilgisel Ulamlar
ISBN: 9786257216234 2020 Dil Bilimi Editör : Prof. Dr. Erdoğan Boz
Gazi Kitabevi

Dilbilgisel ulamlar (kılınış, bakış, kiplik, zaman, durum, çatı, belirlilik, sayı, soru, olumsuzluk, varlık ve yokluk, cinsiyet, iyelik ve aitlik) daha önce bir çok kereler işlenmiş olmasına rağmen bu kitapta tekrar işlenmesinin en temel nedeni; konuları güncelleyip gerek lisans gerekse lisansüstü öğrencileri için toplu bir kaynak oluşturma arzusudur.