Türk Halk Edebiyatı
ISBN: 9786052411100 2018 6. Baskı Eğitim, Eğitim Bilimleri, Edebiyat Ensar Aslan Pegem Akademi Yayıncılık

Çok eski çağlara uzanan tarihi süreç içerisinde, geniş coğrafyalarda büyük imparatorluklar kurmuş, pek çok kültür ve medeniyet dairesine girmiş olan Türk ulusunun büyük bir sözlü halk kültürü birikimi bulunmaktadır. Toplumun ortak duygu ve düşüncesiyle yoğrulan mitoloji, destan, efsane, masal, hikâye ve âşık tarzı ürünler gibi ferdi ve anonim halk anlatmalarının tümünü kapsayana bu geleneksel kültür yaratmaları, halk edebiyatı alanı içerisinde değerlendirilir. Türk halk edebiyatı oluşumu, gelişimi, yaşayışı, türleri ve mantalitesi ile geleneksel dinamiklere bağlı, uçsuz bucaksız bir edebiyat dünyasıdır. Ait oldukları ulusların yaşayış, inanç, duygu ve kültürel karakterini yansıtan halk edebiyatı ürünleri, türlerin özelliklerine göre, belirli geleneksel kural, usul ve şekillerde doğar, yaşar, yöreden yöreye ve nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdürür.