Türk Eğitim Sistemi Ve Sorunları
ISBN: 9786256357259 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ferudun Sezgin, Serkan Koşar, Ali Çağatay Kılınç, Zeki Öğdem, Temel Çalık, Türker Kurt, Didem Koşar, Mahmut Çitil, Nuri Baloğlu, Hüseyin Aslan, Adem Çilek, Fatih Şahin, Emre Sönmez, emre er, Emel Tüzel İşeri, Erol Duran, Onur Erdoğan, Emine Dağlı, Bertan Akyol, Hasan Kavgacı, Kürşat Arslan, Gülten Türkan Gürer, Ümit Pehlivan, Su Ertürk, H. Şenay Şen, Filiz Tanrısevdi, Fatih Aslan, Müzeyyen Nazlı Güngör, Ayfer Sayın, Şeyma Özdil Editör : Temel Çalık
Pegem Akademi Yayıncılık

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Eğitim Sistemi, her zaman güçlü bir Devlet Editör: Temel ÇALIK kurmanın aracı olmuştur. Atatürk’ün; “Eğitimdir ki Bir Milleti Ya Özgür, Bağımsız, Şanlı Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır, Ya da Sefalete Terk Eder.” sözü bunun en güzel ifadesidir. Toplumların çağdaş uygarlığı yakalamasında ve yaşamını sürdürmesinde en önemli ve en etkili unsurun eğitim olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Eğitime önem vermeyen ve çağdaş gelişmelere kapalı bir Eğitim Sistemine sahip Milletler bir süre sonra; Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar” sözünde yer alan sonuçları yaşamaları mukadderdir. Eğitim; bilgidir, araştırma-geliştirmedir, sorgulama-yargılamadır, düşünmedir, deneydir, gözlemdir, eleştirel bakabilmedir, nihayetinde değişme ve gelişmedir. Eğitim Kurumlarının ikili bir işlevi vardır. Bir yandan toplumsal değişmeleri izlemek ve kendi yapısını bu değişmelere göre geliştirmek. Öte yandan, diğer kurumların toplumsal değişmelere uyumunu sağlamaktır. Türkiye ve Türk Milleti açısından yukarıda sözü edilen görevleri yerine getirmek durumunda olan Türk Eğitim Sisteminin zaman içinde yapı ve fonksiyon açısında bazı sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kitap, etkili bir Türk Eğitim Sisteminin sürekliliği açısından hangi sorunlarla karşılaştığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Türk Eğitim Sistemi, yapısı ve sorunlarını tanımak ve anlamak isteyenlere ve araştırma yapacak olanlara da katkı sağlayacak niteliktedir.